1
Bạn cần hỗ trợ

Nhập từ khóa

tin tức 1

Tháng Hai 27, 2020
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 1/2020 giảm gần 15%

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 1/2020 giảm gần 15%

Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 1/2020 sụt giảm 25,1% so với tháng 12/2019 và giảm 14,8% so với cùng tháng năm 2019, đạt 835,02 triệu USD. Trong đó, riêng xuất khẩu sản phẩm […]

error: Content is protected !!