Nhập từ khóa

Vì sao kim chỉ nam có thể chỉ hướng?

Vì sao kim chỉ nam có thể chỉ hướng?

Vì sao kim chỉ nam có thể chỉ hướng?

Vì sao kim chỉ nam có thể chỉ hướng?

Kim chỉ nam châm là một công cụ tuyệt vời đẻ phân biệt phương hướng, bất kể bạn có ở đâu, bao giờ một đầu của nó cũng chỉ phương nam, cò đầu kia chỉ phương bắc. Các thuỷ thủ cần kim chỉ nam, các vận động viên leo núi phải dùng kim chỉ nam, những người thăm dò địa chất không thể thiếu kim chỉ nam. Bởi vì có kim chỉ nam, người ta mới không lạc phương hướng. Kim chỉ nam được phát minh từ lâu, hơn 2000 năm trước vào thời chiến quốc Trung Quốc người ta đã biết nam châm có thể hút sắt và dùng nó chế thành kim chỉ nam.

Vì sao kim chỉ nam có thể chỉ phương hướng?

Trái Đất mà chúng ta cư trú giống như một cục nam châm lớn, hai đầu là hai cực có tính chất khác hẳn nhau. Trái Đất cũng có cực từ, vào năm 1975 bắc cực ở
gần đảo Bathurst ở bắc Canađa, còn Nam cực ở vào kinh tuyến đông 139024’, vĩ tuyến nam 65048’ thuộc châu Nam cực.

Giữa các cực từ khác cực tính có lực hút lẫn nhau. Vì vậy khi đưa một thanh nam châm đến gần kim chỉ nam, nó làm cho kim chỉ nam chuyển động lệch đi. Hai đầu của kim chỉ nam lần lượt bị sức hút của địa cực từ nên chỉ theo hướng Nam, Bắc cực.
Giả sử bạn muốn truy đến cùng vì sao Trái Đất có từ tính?
Vấn đề này đến nay vẫn là một “án treo” trong khoa học, đòi hỏi chúng ta phải mất nhiều công phu thăm dò, nghiên cứu.

Kim chỉ nam có chỉ đúng phương Nam không?

Kim chỉ nam chỉ đúng phương Nam à? Câu hởi nay tựa như không thành vấn đề nữa, nhưng nếu bạn dùng nó nhằm chính vào sao bắc đẩu mà đo thì sẽ thấy phương Bắc mà kim chỉ nam chỉ không cùng với hướng mà sao Bắc đẩu thể hiện. Rất nhiều quan trắc cho thấy hai đầu của kim không chỉ đúng Nam Bắc cực trên địa lý mà hơi lệch đi một chút. Giữa hướng và kim chỉ nam chỉ và hướng Bắc, Nam thực có sự chênh lệch về gốc độ. Đó là góc từ thiên mà chúng ta thường nghe nói. Hiện tượng này loài người đã biết từ sớm.

Vì sao kim chỉ nam không chỉ đúng phương chính Nam?
Kim chỉ nam dựa vào tính chất từ của nó để chỉ phương hướn. Trái Đất là một vật thể có từ tính, nó có hai cực có từ tính khác hẳn nhau, một ở phía Bắc, một ở phía Nam. Hai cực từ Nam-Bắc này ở gần hai cực Nam, Bắc về địa lý. Hai đầu kim chỉ nam cũng là hai từ cực, các cực từ cùng tính chất thì đẩy nhau, khác tính chất thì hút nhau, vì vậy hai đầu của kim nam châm lần lượt bị lực từ của Trái Đất hứt nên mới chỉ phương hướng gần với hướng Nam Bắc. Điều này cũng giống như trọng tâm của Trái Đất có một trục từ rất lớn, nhưng trục từ này không hoàn toàn trùng với trục Nam Bắc của Trái Đất, vì vậy khi kim từ chịu sức hút từ tính của Trái Đất mà chỉ về hướng cực từ sẽ có sự sai lệch về góc độ với cực Nam, Bắc của Trái Đất.
Nhưng người ta cũng nhanh chóng phát hiện rằng góc từ thiên ở các nơi không hoàn toàn bằng nhau. Hơn nữa ngay ở cùng một địa phương, góc của từ thiên cũng thường xuyên thay đổi. Ví dụ như năm 1934 có người đã đo góc từ thiên ở London, nó đã từ +11015’ năm 1980 giảm xuống còn +406’. Đó là vì nguyên nhân gì?

Vì sao kim chỉ nam có thể chỉ phương hướng?

Người ta phát hiện hai cực địa từ vốn có đang thường xuyên thay đổi vị trí, hơn nữa độ mạnh yếu của từ tính thể hiện ở những điểm khác nhau tên trên Trái Đất cũng không giống nhau. Vì sao lại có những thay đổi và sai khác như vậy? điều này phải tìm tung tích từ hiên tượng vì sao lại xuất hiện địa từ. thế nhưng cho tới nay vấn đề này vẫn còn chưa giải quyết được, vì vậy chưa thể có kết luận chính thực.

Hiện nay có nhiều người cho rằng địa từ là do sự vận động của các hạt nhân kim loại xoay quanh các vật mang điện tích ở giữa lõi trái đất sinh ra, mà tình hình lại luôn luôn thay đổi.
Ngoài ra, có người còn phát hiện: tính chất của hai tủ cực đã xảy ra nhiều lần đổi ngược, đổi lẫn nhau, từ 76 triệu năm nay đã có tới hơn 100 lần đảo ngược như vậy. Ví dụ như sự kiện đảo ngược từ cực gần nhất đã xảy ra cách ngày nay khoảng 20.000 đến 30.000 năm.

Không có bình luận

Đăng bình luận

Your email address will not be published.

Call Now Button